title

Zákaz vypalování porostůDatum konání:
17.3.2017

Hasiči Zlínského kraje upozorňují na zákaz vypalování porostů (nejen suché trávy na jaře). Viz článek HZS ČR níže:

Aktuality
Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení.
(1.3.2017) Požárům a planým poplachům lze předejít dodržováním stanovených pravidel.
Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních porostů. V těchto měsících také narůstá počet
výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů k požárům travních a lesních porostů nebo na místa, kde nebylo pálení ohlášeno a k požáru
nedošlo. V těchto případech se jedná o výjezdy, které blokují naše jednotky a nesou s sebou i zbytečné finanční náklady.
Jen za poslední dva týdny evidují krajští hasiči 11 událostí při kterých došlo k požárům travních porostů nebo k pálení klestu a dřevních materiálů bez
ohlášení.
K tomu, aby se předešlo požárům nebo zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodržet legislativou stanovené podmínky a obecná pravidla požární
bezpečnosti.
Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je mimo jiného stanoveno, že fyzická osoba je povinna počínat si tak aby
nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení (§ 17, odst.1, písm.a). Dále fyzická
osoba nesmí provádět vypalování porostů (§ 17, odst.3, písm.f).
U povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob je v § 5 odst.2 zákona o požární ochraně uvedeno, že právnické osoby a podnikající
fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit
opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost
zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.
Další normou, která tuto problematiku řeší je Nařízení Zlínského kraje č.3 ze dne 28.11.2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (viz. přiložený dokument).
Při pálení na otevřených ohništích je nutné také respektovat ustanovení speciálních právních předpisů. Jedná se o zákon č.185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

 

další info: http://www.hzscr.cz/clanek/spalovani-horlavych-latek-na-volnem-prostranstvi-evidence-paleni-413754.aspx


Kalendář akcí ve Velehradě a okolí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Návštěvnost stránek

570683