title

Výzva MAS Buchlov č. 1Datum konání:
12.2.2018
Datum ukončení:
26.2.2018

Věc: Vyhlášení Výzvy č. 1
MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 26. 1. 2018 Výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova na období
2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS
Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. Podrobnější
informace o podmínkách dotace naleznete na stránkách www.buchlov.cz


Miroslav Kovářík
Předseda MAS

MAS BUCHLOV, z.s.
Masarykova 273
687 08 Buchlovice
IČO: 266 62 698

 

MAS výzva č. 1 2018


Kalendář akcí ve Velehradě a okolí

Návštěvnost stránek

525775