title
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výzva projekty MAS č. 3 2018

Výzva projekty MAS č. 3 2018Datum konání:
24.5.2018
Datum ukončení:
18.6.2018

MAS Buchlov, z.s.
vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 3
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova
na období 2014 – 2020
Název SCLLD: Integrovaná strategie území MAS Buchlov pro období 2014 - 2020
Termín vyhlášení výzvy: 18. 5. 2018
Termín příjmu žádostí: od 24. 5. 2018 do 18. 6. 2018 do 16:00 hod. - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2018
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:
Kancelář MAS Buchlov, z.s., Masarykova 273, 687 08 Buchlovice
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě:
V době trvání příjmu Žádostí na MAS, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Pondělí
8:00 – 15:00
Úterý
8:00 – 15:00
Středa
8:00 – 15:00
Čtvrtek
8:00 – 15:00
Pátek
8:00 – 12:00
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Způsob podání žádosti:
Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáře a po vyplnění žadatelem předána přes Portál farmáře na MAS včetně povinných, příp. nepovinných příloh (jsou-li stanoveny), v elektronické podobě, a to ve výše stanoveném termínu (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě).
Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche na stejný předmět dotace pouze jednu Žádost o dotaci.

 

3.vyzva PRV 2018 MAS Buchlov, z.pdf


Kalendář akcí ve Velehradě a okolí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštěvnost stránek

651826