Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí ve Velehradě a okolí

P Ú S Č P S N
31 1 2
Odpis vodoměrů
Pošta Velehrad
3
Paměť světa UNESCO Ruské federace - 7. Dny slovanské kultury
Odpis vodoměrů
4
Deratizace v obci
Odpis vodoměrů
5
Zapalování hodů 2021
Deratizace v obci
Odpis vodoměrů
6
Deratizace v obci
Odpis vodoměrů
7
Deratizace v obci
Odpis vodoměrů
8
Amatérské divadlo na Velehradě - úvodní schůzka
Deratizace v obci
Odpis vodoměrů
9
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velehrad
Deratizace v obci
Odpis vodoměrů
10
Deratizace v obci
Odpis vodoměrů
11
Deratizace v obci
12
Deratizace v obci
13
Deratizace v obci
14
Deratizace v obci
15
Historická literatura - vážně i nevážně s PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc.
Deratizace v obci
16
Deratizace v obci
17
Eva a ovoce poznání - vernisáž fotografické výstavy
Deratizace v obci
18 19 20
Coffee walk - beseda
Varhanní koncert - Pavel Rybka
21
Sběr nebezpečného odpadu podzim 2020
22 23 24 25 26
Výstava hub - Salaš
27
Rybářovy žně na Živé vodě
Výstava hub - Salaš
28
ZÁJEZD TERCHOVÁ 28. 9. 2020
Terchová 2020 – zrušeno
29
Pouť k výročí úmrtí Antonína Cyrila Stojana 2020
30 1
Změna otevírací doby na poště
2
Strašný pátek na Modré - dýně
3
Akce Klášter
Koncert - Musica Animata
Perníkové dýňohraní
4
Akce Klášter
Kytarový koncert Štěpána Raka - Domov můj
Perníkové dýňohraní
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Dešťovka do zahrad - dotační program obce Velehrad

Dešťovka do zahrad - dotační program obce VelehradVyvěšeno: 28. 2. 2020
Sejmuto: 30. 10. 2020

Dešťovka do zahrad – dotační program obce Velehrad

 • Obec Velehrad vyhlašuje dotační program Dešťovka do zahrad za účelem podpory sběru a používání dešťové vody z důvodu pomoci šetřit podzemní vodu.
 • Celkový objem finančních prostředků pro rok 2020 je 300 000 Kč.
 • Lze poskytnout maximálně jednu dotaci na jeden rodinný dům, určený k trvalému bydlení v obci Velehrad, v případě bytového domu s více bytovými jednotkami na jednu samostatnou bytovou jednotku v obci Velehrad, pokud má bytový dům více svodů dešťové vody.
 • Žadatelem může být pouze vlastník rodinného domu nebo samostatné bytové jednotky s trvalým bydlištěm v obci Velehrad, spoluvlastníci musí podat žádost společně.
 • Dotace se poskytuje na nákup nové (nikoliv použité nebo repasované) nadzemní či podzemní nádrže na dešťovou vodu vč příslušenství (podstavec, ventil) o celkovém objemu minimálně 300 l zakoupené nejdříve 1. 3. 2020.
 • Dotace se poskytuje ve výši 75 % ceny nádrže, maximálně však ve výši 4 500 Kč, při výpočtu se dotace zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
 • Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři (viz. příloha Žádost o poskytnutí dotace).
 • Žádosti je možno padávat od 1. 4. 2020 do 30. 10. 2020 písemně na Obecním úřadu Velehrad, žádosti budou evidovány a vyřizovány v pořadí dle doby podání do vyčerpání 300 000Kč pro rok 2020, o žádosti bude rozhodnuto do 30 dnů od jejího podání, popř. od odstranění nedostatků žádosti; dotace budou poskytovány do vyčerpání celkové částky na dotační program.
 • Žadatel doloží k žádosti fotodokumentaci prostoru před umístěním nádrže a poté, co nádrž na vodu instaluje.
 • Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy, na dotaci není právní nárok.
 • Žadatel je povinen nádrž používat pro svod dešťové vody u svého rodinného domu nebo bytové jednotky v Obci Velehrad minimálně po dobu 5 let od poskytnutí dotace v období minimálně od 1. 3. do 30. 10. kalendářního roku.
 • Pověřený pracovník obce Velehrad je oprávněn kdykoliv na požádání v období 5 let od poskytnutí dotace od 1. 3. do 30. 10. kalendářního roku provést kontrolu používání nádrže na místě samém.
 • Pokud žadatel neumožní tuto kontrolu nebo nebude používat nádobu na sběr dešťové vody, je povinen obci Velehrad vrátit poskytnutou dotaci.
 • Pokud by došlo k poškození nebo zcizení nádrže, je žadatel povinen obstarat na své náklady a udržovat v provozu nádrž stejného objemu po celou dobu udržitelnosti – 5 let od poskytnutí dotace.
 • V případě změny vlastnictví rodinného domu nebo bytové jednotky je vlastník povinen toto ohlásit obci Velehrad, nový vlastník může převzít používání nádrže formou dodatku veřejnoprávní smlouvy.

 

Schváleno zastupitelstvem obce Velehrad dne 19. 2. 2020, č. usnesení 20200219/4

Zveřejněno na úřední desce dne 28. 2. 2020

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 7. 04. 2020 12:27