Horní menu

Kalendář akcí ve Velehradě a okolí

P Ú S Č P S N
27 28
Rybářovy žně na Živé vodě
29 30 1
Strašný pátek - dýně na Modré
2 3
Varhanní koncert - Michael Bártek
Pojďme spolu do přírody
4 5 6 7 8
Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2021
9
Sběr železa podzim 2021
Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2021
Být jedno - dobrovolníci u potřebných lidí
10
11
Kotlíkové dotace 2022
12
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 12. 10. 2021
13 14
Sběr nebezpečného odpadu podzim 2021
15 16 17
18 19 20
Podzimní dýchánek aneb Beseda s důchodci
Beseda s režisérem Jiřím Strachem
21 22 23
Vernisáž výstavy fotografické soutěže Hmyz naší zahrady
24
Varhanní koncert - Michael Novenko
25 26 27 28 29 30
Výlet na Macochu
31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Dešťovka do zahrad 2021 - dotační program obce Velehrad

Dešťovka do zahrad 2021 - dotační program obce VelehradVyvěšeno: 9. 2. 2021
Sejmuto: 30. 10. 2021

Dešťovka do zahrad 2021 

dotační program obce Velehrad

 

 • obec Velehrad vyhlašuje dotační program Dešťovka do zahrad za účelem podpory sběru a používání dešťové vody z důvodu pomoci šetřit podzemní vodu
 • celkový objem finančních prostředků pro rok 2021 je 100 000 Kč
 • lze poskytnout maximálně jednu dotaci na jeden rodinný dům, určený k trvalému bydlení v obci Velehrad, v případě bytového domu s více bytovými jednotkami na jednu samostatnou bytovou jednotku v obci Velehrad, pokud má bytový dům více svodů dešťové vody
 • žadatelem může být pouze vlastník rodinného domu nebo samostatné bytové jednotky s trvalým bydlištěm v obci Velehrad, spoluvlastníci musí podat žádost společně
 • dotace se poskytuje na nákup nové (nikoliv použité nebo repasované) nadzemní či podzemní nádrže na dešťovou vodu vč příslušenství (podstavec, ventil) o celkovém objemu minimálně 300 l zakoupené nejdříve 1. 3. 2021
 • dotace se poskytuje ve výši 75 % ceny nádrže, maximálně však ve výši 4 500 Kč, při výpočtu se dotace zaokrouhluje na celé koruny nahoru
 • žadatel podává žádost na předepsaném formuláři (viz. Příloha)
 • žádosti je možno padávat od 1. 4. 2021 písemně na Obecním úřadu Velehrad, žádosti budou evidovány a vyřizovány v pořadí dle doby podání do vyčerpání 100 000Kč pro rok 2021, o žádosti bude rozhodnuto do 30 dnů od jejího podání, popř. od odstranění nedostatků žádosti; dotace budou poskytovány do vyčerpání celkové částky na dotační program
 • žadatel doloží k žádosti fotodokumentaci prostoru před umístěním nádrže a poté, co nádrž na vodu instaluje.
 • dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy, na dotaci není právní nárok
 • žadatel je povinen nádrž používat pro svod dešťové vody u svého rodinného domu nebo bytové jednotky v Obci Velehrad minimálně po dobu 5 let od poskytnutí dotace v období minimálně od 1. 3. do 30. 10. kalendářního roku
 • pověřený pracovník obce Velehrad je oprávněn kdykoliv na požádání v období 5 let od poskytnutí dotace od 1. 3. do 30. 10. kalendářního roku provést kontrolu používání nádrže na místě samém
 • pokud žadatel neumožní tuto kontrolu nebo nebude používat nádobu na sběr dešťové vody, je povinen obci Velehrad vrátit poskytnutou dotaci
 • pokud by došlo k poškození nebo zcizení nádrže, je žadatel povinen obstarat na své náklady a udržovat v provozu nádrž stejného objemu po celou dobu udržitelnosti – 5 let od poskytnutí dotace
 • v případě změny vlastnictví rodinného domu nebo bytové jednotky je vlastník povinen toto ohlásit obci Velehrad, nový vlastník může převzít používání nádrže formou dodatku veřejnoprávní smlouvy

 

Schváleno zastupitelstvem obce Velehrad dne 27. 1. 2021, č. usnesení 20210127/5

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 9. 02. 2021 21:03