Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí ve Velehradě a okolí

P Ú S Č P S N
27 28 29
Oprava vozovky v ulici Nad Chmelnicí
30
Koncert žáků ZUŠ Slovácko
31
První zkouška hodových tanečků pro děti
1
Dětský den
2
3
Beseda - Co lidé nevědí o Slunci
4
Dobrovolníci na pouť 2019 - Maltézská pomoc
5
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
6
Oprava kanalizace v ulici Nad Chmelnicí
7
Seminář flamenca
Promítání a beseda s Richardem Jaroňkem - Unlimited Africa
8 9
Bylinková vycházka s botanikem Radkem Němcem
10 11 12 13
Angličtina s písničkou - táborák
14
Dětské hodové tanečky
15 16
17 18 19
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velehrad
20 21
Jak se staví škola
22
Fotbalové odpoledne pro děti
23
24 25
Jak se správně pojistit na dovolenou - přednáška
26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Sport > Sportoviště Velehrad

Sportoviště Velehrad

PROVOZNÍ ŘÁD

Veřejně přístupné sportoviště v obci Velehrad

Tento provozní řád vydává obec Velehrad za účelem zajištění řádného provozování sportoviště „Veřejně přístupné sportoviště v obci Velehrad“

 

Majitel:                         Obec Velehrad, Hradišťská 231, 687 06 Velehrad

Provozovatel:              Obec Velehrad, Hradišťská 231, 687 06 Velehrad, IČ 00291536

Správce:                       Jiří Daněk, Velehrad, 736 138 530

 

 1. Charakteristika hřiště

Tento provozní řád upravuje pravidla provozu sportoviště „Veřejně přístupné sportoviště v obci Velehrad“ (dále sportoviště) v obci Velehrad, které bylo financováno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj a z rozpočtu obce Velehrad.

Syntetický povrch hřiště umožňuje využití pro atletiku, volejbal, tenis, nohejbal, badminton, florbal, fotbal, basketbal a ostatní obvyklé sporty

 1. Provozní doba hřiště

duben až říjen:             pondělí až neděle 8:00 – 21:00 hod.

listopad až březen:      v závislosti na povětrnostních podmínkách a po rozhodnutí správce

 • Podmínky pro užívání hřiště
 1. Za plynulý provoz sportoviště odpovídá správce: Jiří Daněk.
 2. Objednávky pronájmu zajišťuje správce zápisem do objednávkové knihy.
 3. Vybíráním poplatku je pověřen správce, výše poplatku je stanovena dle ceníku, schváleného zastupitelstvem obce Velehrad (viz příloha).
 4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz sportoviště je správce oprávněn provoz částečně omezit nebo zcela zrušit, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
 5. Uživatelem sportoviště může být jednotlivec nebo skupina osob. Uživatel sportoviště je povinen dodržovat předem smluvený čas pronájmu a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu pronájmu je povinen dbát bezpečnostních předpisů o ochraně majetku, upozornění a pokynů správce.
 6. Nelze-li ze strany uživatele sportoviště, který si je objednal na určitou dobu, dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem.
 7. Uživatelé sportoviště si mohou u správce půjčit sportovní potřeby – tyče, sítě. Další sportovní potřeby (míče, tenisové rakety apod.) nebudou půjčovány. Zapůjčené tyče a sítě si uživatelé (s výjimkou dětí) instalují sami.
 8. Uživatel sportoviště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
 9. Každý návštěvník sportoviště je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů správce, který je oprávněn uživatele nedodržující provozní řád sportoviště vykázat.
 10. Užívání hřiště a pohyb na hřišti i v jeho okolí je na vlastní nebezpeční návštěvníků. Provozovatel převzal od dodavatele prohlášení o bezpečnosti zařízení a nenese odpovědnost za způsobený úraz.
 11. Každý návštěvník je povinen udržovat sportoviště i okolí v čistotě, upozornit na poškození zařízení, které by mohlo způsobit zranění a chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou újmu ostatním přítomným osobám.
 12. Jakékoliv poškození sportoviště a zařízení je nutné hlásit osobně správci nebo provozovateli.
 13. Vstup za účelem individuálního sportování je povolen pouze v uvedenou provozní dobu. Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba.
 14. Sportoviště je možné užívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým je určeno. Vstupovat na hřiště je možné pouze ve vhodné sportovní obuvi: doporučená sportovní obuv s hladkou podešví, s podrážkou nezanechávající šmouhy (no marking), případně tretry pro umělé sportovní povrchy. Výměny tenisové a volejbalové sítě a jiných zařízení, jakožto zapůjčení je možné po dohodě se správcem nebo provozovatelem.
 15. Na sportoviště a v jeho okolí je zakázáno!
  • kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoliv druhy omamných látek či používat hřiště a zařízení pod vlivem alkoholu a omamných látek
  • poškozovat plochu, či jiné zařízení hřiště
  • odhazovat žvýkačky na umělý povrch hřiště
  • vstupovat na plochu se psy a jinými zvířaty
  • rozdělávat ohně, používat pyrotechnické pomůcky, nebo vstupovat na plochu s chemikáliemi a předměty ohrožujícími bezpečnost
  • vstupovat na plochu v kopačkách a v tretrách s hřeby
  • vstupovat na plochu a jezdit na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu, motocyklech, koloběžkách, tříkolkách, s kočárky nebo s jinými vozidly.

Ve Velehradě dne 14.9.2018

                                                                                              …………………………………………………..

                                                                                                         Mgr. Aleš Mergental

                                                                                                       starosta obce Velehrad

Příloha č. 1

Ceník – poplatky za užití „Veřejně přístupného sportoviště v obci Velehrad“

 

 

Individuální nerezervované sportovánížáci a studenti MŠ, ZŠ

členové oddílů TJ Velehrad

klienti DZP Vincentinum a DZP Buchlovská, Chráněné bydlení Zahradní ul. 

 

Zdarma

Rezervace pro organizované skupiny osob

200 Kč / hod + příplatek za osvětlení 200 Kč / hod

  

Ve Velehradě dne 14. 9. 2018

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči:     150                 

Záchranná lékařská služba:   155               

Tísňové volání/SOS: 112                              

Police ČR:          158