Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí ve Velehradě a okolí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4
Velehradská pouť a Dny lidí dobré vůle 2024
Den otevřených dveří Levandule Velehrad
5
Velehradská pouť a Dny lidí dobré vůle 2024
6 7
Beseda s Markem Orko Váchou
80 let od pád amerického bombardéru u Velehradu
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Velehradská farnost

Velehradská farnost

Římskokatolická farnost Velehrad je farností olomoucké arcidiecéze, děkanátu Uherské Hradiště. Farnost zahrnuje obce Velehrad, Modrá, Salaš a Tupesy. Dohromady čítá asi 3.500 obyvatel. Přímo na Velehradě z tohoto počtu žije asi 1 200 lidí.

Detailní informace k aktivitám farnosti naleznete přímo na stránkách https://www.farnostvelehrad.cz/

 

Vážení čtenáři, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu (2. pololetí roku 2020)

Po jarní koronavirové přestávce se během června začalo s uvolňováním pandemických opatření, a tak i poutní areál ožil. Některé akce i tak proběhly v omezené podobě či v náhradním termínu. Týkalo se to například všeobecně oblíbené Noci kostelů, která se nakonec uskutečnila 12. června. Velehradský chrám je dostatečně velký na to, aby poskytnul návštěvníkům prostor pro prohlídku či modlitbu i se zachováním bezpečných odstupů, takže i na tuto akci průběžně přicházely desítky lidí. Vedle komentované prohlídky byl vyhledávaným bodem programu také noční varhanní koncert. V zákulisí baziliky bylo nadto možné zhlédnout dokumentární film o návštěvě Jana Pavla II., od jehož velehradské návštěvy letos na jaře uplynulo 30 let. Ostatně jsme si tento památný okamžik připomenuli 12. července při Malé pouti, jejíž součástí byla také beseda s hosty, kteří byli slavné události v dubnu 1990 přítomni. Pestrý besední program doplnila jak projekce zmíněného filmu, tak i ukázka z videodokumentace stavby železného papežského kříže, který se dodnes tyčí na Stojanově nádvoří.

Vraťme se však ještě do červnových týdnů. Víkend otevřených zahrad se uskutečnil alespoň v omezené podobě bez kulturního programu. I tak akce přilákala desítky návštěvníků, kteří přivítali možnost komentované prohlídky běžně nepřístupných zákoutí poutního areálu. V odloženém termínu proběhla další z pěších poutí po Cyrilometodějských stezkách. Přes třicet poutníků 21. června doputovalo na Velehrad ze slezského Jablunkova i přes deštivé počasí, které je po několik dnů provázelo. I tato pouť byla spolu s dalšími filmově zaznamenána a prezentována v rámci celovečerního filmu Pěšky bez hranic. Jeho celorepubliková velehradská premiéra se za účasti tvůrců a protagonistů uskutečnila 22. srpna coby specialita programu závěru Hvězdicové pouti. Dílo sklidilo zasloužený potlesk  a posléze bylo úspěšně odpromítáno také v programu TV NOE. Pěší poutníci letos k Velehradu putovali také z hanáckého Svatého Kopečku. K bazilice jako obvykle dorazili v předvečer Národní pouti 4. července. Letošní Dny lidé dobré vůle sice proběhly v komornější podobě, ale jejich program byl důstojný. Proběhnul i koncert přenášený Českou televizí. Vedle bohoslužeb byly v poutním areálu nainstalovány výstavy, které mohli návštěvníci Velehradu zhlédnout i po skončení dvoudenní kulturně duchovní akce. Ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje to byla výstava s apelativním názvem A kdo vás zabije?, která přiblížila protektorátní oběti nacistické perzekuce z řad katolických duchovních. Na nádvoří baziliky pak byly nainstalovány výstavní panely přibližující důležité velehradské události napříč 20. stoletím. Zaslouženou pozornost vzbudila též výstava o životě a odkazu kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Její instalace proběhla už během jara a po letní přestávce, kdy byla zapůjčena do Brna, se v září opět vrátila do baziliky, kde je umístěna v bočních kaplích. 

Turistické centrum stále láká esteticky podařenou výstavou na téma krajového perníkářství. Perník k poutním místům patří, a tak jsou na této výstavě k vidění pozoruhodné výtvory včetně perníkového velehradského chrámu. V létě se na prostranství vedle Turistického centra poprvé uskutečnilo promítání letního kina. Jednalo se o retroprojekce z 16mm filmového pásu, které příchozím nabídli možnost vnímat filmová díla v jedinečné atmosféře letních večerů zpestřovaných zvukem klasické promítačky. Některým projekcím předcházel také odborný a lektorský úvod, díky kterému se návštěvníci dozvěděli více nejen o promítací technice, ale také o historickém kontextu vzniku vybraných filmů.

Akce Convivium – letní škola duchovní hudby proběhla 15. 8. – 23. 8. Účastníkům nabídla řadu seminářů a hudebních nácviků, které vrcholily veřejnými vystoupeními zpěváků a sborů ve velehradské bazilice. V týdnu konání Convivia se uskutečnil též každoroční hudební festival Šroubek. Hojná účast posluchačů, podařené počasí a kvalitní interpreti zajistili úspěšný průběh této tradiční srpnové akce. Vzdělávací charakter měl jednodenní kurz zaměřený na přiblížení a reflexi života cisterciáků, tedy řádu, který na Velehradě působil od založení kláštera do druhé poloviny 18. století. Účastníci akce se mohli hravým způsobem seznámit se stylem života kontemplativních mnichů a poznat také jednotlivé části někdejšího velehradského kláštera.

Kvůli jarní vlně pandemie se první varhanní koncert k výročí světců letos uskutečnil až 30. srpna. V září proběhnul další, a na plánovaný říjnový se už nedostalo. Věříme, že v příštím roce se posluchači dočkají delší série koncertů, díky kterým mohou projevit svou zvukovou krásu zrekonstruované velehradské varhany. V rámci letošních Dnů slovanské kultury byla v galerii Poutní prodejny a v expozici Bible pro malé i velké nainstalována řádka infopanelů přibližujících literární památky Ruské federace. Komentovaná prohlídka výstavy proběhla již v červnu a začátkem září se v Sálu kardinála T. Špidlíka SJ uskutečnila přednáška lektorky z brněnské Masarykovy univerzity dr. Anastasie Sokolovy. Plánovaná beseda na téma Arménie – země apoštola Bartoloměje byla odložena a snad se uskuteční brzy po Novém roce. Zhlédnout je tak možné alespoň výstavu esteticky i obsahově působivých fotografií z této starokřesťanské země, která je až do konce ledna umístěna v galerii Poutní prodejny.

Jako v minulých letech jsme se i letos zapojili do Dnů evropského dědictví, což znamenalo, že v termínu 12. – 20. 9. bylo možné navštívit velehradské výstavní expozice za zvýhodněných podmínek. Studentský Velehrad byl z jara přesunut na podzim. Omezení se však přesto nevyhnul, a tak letos tato oblíbená akce proběhla převážně ve virtuálním prostoru. Velehrad tak poskytnul zázemí jen užšímu přípravnému štábu, který zde realizoval několik akcí přenášených on-line po webové platformě. Z jara na podzim byl přeložen také Pamětní den připomínající tři letošní významná velehradská výročí: již zmíněných 30 let od návštěvy sv. Jana Pavla II., 10 let od úmrtí kardinála T. Špidlíka a 70 let od provedení likvidace mužských klášterů a řeholí v totalitním Československu. Pamětní deska sochaře Otmara Olivy Stojanovo nádvoří sice zdobí už od jara, ale až 3. října byla slavnostně požehnána i za účasti doposud žijících pamětníků neblahých událostí z roku 1950. Plánovaný koncert třebíčského souboru Musica Animata byl odložen na příští rok. Naštěstí se podařilo realizovat alespoň komornější kytarový koncert virtuosa Štěpána Raka, díky kterému návštěvníci Zimního sálu zažili jednu z nejkrásnějších kulturních akcí letošního roku. Technicky bravurní, obsahově citlivé a zároveň myšlenkově hluboké hudební vystoupení prof. Raka jistě zůstane v natrvalo ve vzpomínkách řady návštěvníků této akce, jež ozdobila celý památeční víkend. 

Návštěvnost i aktivity ve velehradském poutním areálu byly letos výrazně poznamenány pandemií koronaviru. Po jarním útlumu velehradského dění přišlo letní oživení a od začátku října recidiva toho, co jsme zažívali na jaře. Některé plánované akce proto musely být zrušeny nebo odloženy na neurčito. Neuskutečnily se některé poutě, koncerty i filmové semináře. Odpadly též některé plánované besedy. Oblíbená výstava mešních a košer vín Cisterciácká pečeť byla pro letošek zrušena a v pořadí čtvrtá Literární pouť odročena na listopad příštího roku. Lidé se uzavřeli do svých domovů a společenské dění utichlo. Dá se přitom předpokládat, že návrat k normálu bude delší, než tomu bylo v první polovině roku. Věříme však, že tuto nelehkou dobu přečkáme převážně ve zdraví a snad nás i trochu osobnostně posune. Řadu věcí, aktivit či možností jsme si zvykli vnímat jaksi samozřejmě. Až v okamžiku jejich přerušení a nucené izolace si uvědomujeme jejich nesamozřejmost. Říká se, že i ve špatném lze najít něco dobré, a tak věřme v to, že i probíhající pandemie nakonec společnost či jednotlivce posune i dobrým směrem. Velehradský poutní areál je prostorem pozitivní energie, tedy alespoň to tvrdí většina jeho návštěvníků. Po rozsáhlé rekonstrukci slouží nejen coby základna duchovních aktivit, ale také jako regionální mikrocentrum vzdělávání a kultury. Važme si toho a dobré símě dále pěstujme. Pokud se Velehrad stane pouhým turistickým cílem bez hlubších kulturně-společenských ambicí, jeho srdce utichne i přesto, že parkoviště, kavárenské stolky a koneckonců u kostelní lavice budou občas zaplněny.

PhDr. Petr Slinták

Koordinátor kulturních aktivit poutního místa Velehrad

 

 

Co se děje ve velehradském poutním areálu

Vážení občané. Milí čtenáři a čtenářky. Dovolujeme si informovat o dění na poutním místě. Proto rekapitulujeme aktivity, které ve velehradském poutním areálu proběhly během uplynulé druhé poloviny roku 2019.

V červenci se uskutečnila největší z velehradských akcí. Národní pouť a Dny lidí dobré vůle opět přilákaly tisíce návštěvníků, pro něž byl připraven pestrý duchovní i kulturní program. Ozdobou letošní pouti bylo mimořádné vystavení Palladia země české v Královské kapli velehradské baziliky. Odhaleny byly také nové sochy svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, které zdobí vstup do poutního areálu. V sobotu po Národní pouti se v bazilice uskutečnil koncert z cyklu Musica Cordis, na kterém vystoupil Slovácký komorní orchestr, sbor z Nové Dubnice a přední slovenský operní zpěvák Gustáv Beláček. operní zpěvák Gustáv Beláček při vystoupení v bazilice.jpg 

V rámci Malé pouti byla uspořádána přednáška historika Michala Pehra na téma Velehrad v dějinách politického katolicismu. Vzhledem k tomu, že na poutní místo si právě na začátku července nachází cestu celá řada zástupců politické sféry, bylo zajímavé slyšet informace odborníka zasazené do dějinného kontextu. V půli července se pak poutní místo naplnilo desítkami rodin, které přijely na několikadenní komponovanou akci Manželská setkání.

Začátkem srpna se již potřetí konal Kurz krajinomalby, který byl zakončen veřejnou vernisáží u velehradských ambitů naproti kostelíku Cyrilka. Protože se kurz osvědčil, malíři se na Velehradě objeví i v létě následujícího roku. Na Velehrad si letos našli cestu též regionální básníci. Spolu s redakcí časopisu Malovaný kraj, který je mimochodem k dostání ve velehradském infocentru, jsme totiž uprostřed léta uspořádali v klášterní zahradě recitační a hudební setkání Velehrad poezie.

v klášterní zahradě proběhlo básnické setkání.jpg

V srpnu proběhla tradiční titulární pouť, na jejíž organizaci se podílí Matice velehradská. Po akci se v Zimním sále uskutečnilo divadelní představení pro děti a v prostoru klášterní zahrady hravé odpoledne též určené nejmladším návštěvníkům. Byli jsme rádi, že tuto oblíbenou rodinnou akci nenarušily ani letošní rozsáhlé stavební práce probíhající v interiérech Stojanova gymnázia.  

V rámci tzv. Hvězdicové pouti připutovaly pěší stopou na Velehrad desítky poutníků. Letos se jednalo o 19 pěších proudů. Tím nejmladším byl proud česko-slovenský, mířící do velehradské baziliky ze slovenského poutního místa Skalka u Trenčína. Někteří poutníci v areálu setrvali až do večera, aby se mohli zaposlouchat do hudební nabídky mezižánrového festivalu Šroubek. V letošním roce přijali na Velehrad pozvání česká písničkářka Lucie Redlová, hudebními Anděly ověnčené trio Žamboši a česká zpěvačka, skladatelka a textařka Lenka Lichtenberg, žijící v kanadském Torontu. Velehradský Šroubek se po roce opět konal v Zimním sálu, a tak nám nezbývá doufat, že příští rok si tuto příjemnou akci prožijeme pod širým nebem.

V posledních letech se rozmáhá popularita nočních modlitebních procesí primárně zaměřených na přímluvu za ochranu tradiční rodiny. Těší nás, že velehradská bazilika poutníkům odhodlaným překonávat osobní pohodlí a nástrahy noci, skýtá zázemí. Velký zájem byl především o noční putování s oblíbeným slovenským knězem Mariánem Kuffou.

Na začátku září po dvouleté pauze proběhnul kurz psaní ikon vedený P. Jurajem Dufkou SJ. Letos se do kurzu přihlásili takřka samé ženy. Výjimkou byla účast velehradského jezuity br. Václava Dlapky, který během kurzu vytvořil krásnou ikonu sv. Jiří. Dalšími motivy ikon, které byly v bazilice vystaveny v závěru kurzu, byly: Ježíš Kristus nebo Panna Maria s Jezulátkem. uskutečnil se kurz psaní ikon.jpg V září pak po roce proběhla konference křesťanských podnikatelů, akce s pestrým odborným i duchovním programem zaměřená na živnostníky a jejich rodiny. Pořádá ji spolek Kompas.

Průběžně během roku probíhaly i děkanátní poutě, jejichž program se převážně odehrává ve velehradské bazilice. Letos jsme přivítali stovky farníků z děkanátů: Veselí nad Moravou, Kyjov, Valašské Klobouky, Uherský Brod, Vsetín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí. Vícekrát během roku proběhly i varhanní koncerty, které organizujeme k připomínce a poctě odkazu vybraných světců. Těší nás, že si do baziliky nachází cestu nejen kvalitní interpreti, ale také vnímaví posluchači.

V říjnu se ve spolupráci obce a farnosti uskutečnil program setkání aktérů mezinárodní úmluvy o ochraně přírodního a kulturního dědictví Karpat. Protože do tohoto geografického prostoru náleží také pohoří Chřiby, Velehrad se ukázal jako vhodný prostor pro setkání přírodovědců, národopisců, zástupců státní správy i starostů. Protože se v prostoru obce i jejího blízkého okolí podařilo realizovat řadu environmentálních opatření, účastníci setkání odjížděli s velmi dobrými dojmy navozenými nejen krásou poutního areálu.

Premiéru měla na Velehradě akce Filmšlap zaměřená na reflexi fenoménu pěšího poutnictví. Pěší putování ze Starého Města na Velehrad vyvrcholilo nejen návštěvou baziliky, ale také debatou s hosty v sálu kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Právě tam se odehrává většina velehradských besed. Na podzim jsme tam přivítali mladou misionářku Janu Jeklovou, která poutavě povyprávěla o svém ročním pobytu v africké Keni. Ochutnali jsme též keňský čaj a mohli obdivovat tradiční africké výrobky. Šrámem na kráse tohoto setkání byla jen slabá účast návštěvníků, což nás zamrzelo i vzhledem k faktu, že jsme prožívali mimořádný misijní měsíc. O to více jsme byli potěšení zájmem o listopadový seminář duchovního filmu, na který přišlo přes třicet diváků. Celovečerní dokument o papeži Františkovi byl přijat velmi dobře a přítomnost jáhna Ladislava Kince z děkanátu Velké Meziříčí byla zajímavá i kvůli jeho osobní reflexi jáhenské služby v české společnosti.       

proběhla přehlídka mešních a košer vín Cisterciácká pečeť.jpg

   

V listopadu na Velehrad zavítali členové řádů sv. Vincenta a přivezli ostatky tohoto světce. Duchovní program v bazilice doplnila přednáška o tomto spoluzakladateli evropského charitního díla. Přes velkou organizační náročnost se Matici velehradské stále daří pořádat výstavu mešních a košer vín Cisterciácká pečeť. Letos proběhnul již 12. ročník a šampionem se stalo víno z Izraele. 

 

 

 

uskutečnila se III. literární pouť.JPG

Tradiční akcí se pomalu stává i literární pouť, která se konává v předvečer duchovního svátku Krista Krále. Letos byla zaměřena na připomenutí odkazu a díla spisovatele Jakuba Demla (1878 -1961). Přijel též publicista Josef Beránek, autor knihy rozhovorů s P. Janem Rybářem SJ.

 

 

 

 

v bazilice vystoupil mužský slovácký sbor Bratříčci.JPGAdventních koncertních vystoupení v bazilice byla letos celá řádka. V chrámu vystoupil Fojtův komorní sbor z Roudnice nad Labem spolu se slováckým sborem Bratříčci a proběhnul benefiční koncert ZUŠ. Na dalším vystoupení zazpívaly sbory Svatopluk a Hutník, a o týden později Ensemble Flair Jana Rokyty ml. Samozřejmě se připravoval tradiční Svatoštěpánský koncert s Hradišťanem. Pozván byl též oblíbený Spirituál Kvintet, který v bazilice uskutečnil své poslední vystoupení na Moravě. Potěšil nás i vánoční koncert CM Cifra a sboru Viva la Musica. Až po velikonočních svátcích (18.4.) nás pak čeká vystoupení předního českého kytarového virtuosa Štěpána Raka. Koncert nazvaný Má vlast zpestří den, kdy bude na Stojanově nádvoří odhalena pamětní deska připomínající násilnou likvidaci mužských církevních řádů, ke které došlo na jaře roku 1950.  

S příchodem zimy nastalo období besed a setkání, a tak neváhejte a přijďte třeba na některou z projekcí Velehradského semináře duchovních filmů. V lednu (12.1.) si za účasti lektora Vladimíra Suchánka promítneme výtvarně i obsahově vytříbený animovaný film Krysař a v únoru si připomeneme letos zesnulého režiséra Vojtěcha Jasného projekcí komedie Procesí k panence a vzácného krátkého filmu Česká rapsodie, který byl natočen po okupaci Československa pro mezinárodní výstavu Expo Osaka 1969. V březnu nás pak čeká film o muzikantech a nejen pro muzikanty, který natočil režisér Miroslav Janek. Jsme potěšeni, že tento přední český dokumentarista přijal naše pozvání a na Velehrad osobně přijede. Tahákem pro mnohé bude plánované setkání (28.2.) s knězem a muzikantem Ladislavem Heryánem SDB, které připravujeme společně s Karmelitánským nakladatelstvím. Proběhnout by měla také další z besedních akcí cyklu Cesty za hodnotami – osobnosti Slovácka na Velehradě. V plánu je i akce zaměřená na přiblížení duchovního a kulturního kontextu starokřesťanské země - Arménie.      

Toliko tedy naše plány do blízké budoucnosti. Plakátky velehradských akcí najdete na obvyklých vývěsních místech, a také na webových stránkách www.velehradinfo.cz  www.velehrad.cz. Pokud si přejete dostávat jednou za měsíc e-mailový přehled velehradských akcí, stačí napsat žádost na e-mail: info@velehradinfo.cz

S přáním příjemného novoročního času

PhDr. Petr Slinták

koordinátor kulturních aktivit a veřejných vztahů

na poutním místě Velehradě