Horní menu

Kalendář akcí ve Velehradě a okolí

P Ú S Č P S N
25
Odpisy elektroměrů
26
Odpisy elektroměrů
27
Odpisy elektroměrů
28 29 30
Stavění Máje 2022
1
2 3 4 5
Studentský Velehrad 2022
Vernisáž výstavy - Umělecká rytina
Umělecká rytina
6
Studentský Velehrad 2022
7
Studentský Velehrad 2022
Mezinárodní týden kompostování - Nakopej si pytel
Den pratura
8
Studentský Velehrad 2022
9 10 11 12
Vernisáž výstavy - Moravané vstupují do dějin
13 14
Vernisáž výstavy Veroniky Daňkové
UPOZORNĚNÍ
15
UPOZORNĚNÍ
16
Zápis do Mateřské školy Velehrad pro školní rok 2022 - 2023
17
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velehrad 17. květen 2022
18 19 20 21
Cesta po varhanních skvostech
22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště

Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola, Velehrad, okres Uherské HradištěVyvěšeno: 6. 3. 2017
Sejmuto: 5. 4. 2017

Starosta obce Velehrad ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Velehrad

Požadavky:

 • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele škol a školských zaří­zení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte­rých zákonů, v platném znění,
 • minimálně 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
 • znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost            

K písemné přihlášce přiložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících doku­mentů:

 • doklady o odpovídající odborné kvalifikaci (úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání - vysvědčení o maturitní zkoušce nebo di­plom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu),
 • potvrzení od zaměstnavatelů o praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
 • strukturovaný profesní životopis,
 • koncepci dalšího rozvoje Základní školy Velehrad na nejbližší 3 roky (max. 2 strany A4),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi­tele/ředitelky škol a školských zařízení (ne starší 2 měsíců).  

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 28. 7. 2017

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do 11 hod 4. 4. 2017

na adresu: Obec Velehrad, Hradišťská 231, 687 06 Velehrad. Obálku označte heslem:

„KONKURS ZŠ VELEHRAD“

 

            Velehrad, 6. 3. 2017

                                                                                              Mgr. Aleš Mergental

                                                                                               starosta obce Velehrad

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 9. 03. 2017 6:49