Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí ve Velehradě a okolí

P Ú S Č P S N
28
Krojované panenky Ivety Neoralové
29
Krojované panenky Ivety Neoralové
30
Dětský SWAP
Krojované panenky Ivety Neoralové
31
Krojované panenky Ivety Neoralové
1
Krojované panenky Ivety Neoralové
2
Krojované panenky Ivety Neoralové
Velehradské hody 2023
3
Krojované panenky Ivety Neoralové
4
Odečet vodoměrů
5
Odečet vodoměrů
6
Odečet vodoměrů
7
Odečet vodoměrů
8
Odečet vodoměrů
9
Odečet vodoměrů
10
Odečet vodoměrů
11
Odečet vodoměrů
12
Odečet vodoměrů
13 14 15
Výstava
16 17
18 19 20
Veřejné zastupitelstvo obce Velehrad 20. září 2023
21 22 23
Den otevřených dveří Biozelenina Velehrad
24
Varhanní koncert Stefano Molardi
25 26
Knižní swap
27 28
Zájezd do Terchové
29
Přespávačka na Stojanově pro děti
30
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ - NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM V PŘÍRODĚ
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ - NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM V PŘÍRODĚ
1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště

Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola, Velehrad, okres Uherské HradištěVyvěšeno: 6. 3. 2017
Sejmuto: 5. 4. 2017

Starosta obce Velehrad ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Velehrad

Požadavky:

 • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele škol a školských zaří­zení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte­rých zákonů, v platném znění,
 • minimálně 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
 • znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost            

K písemné přihlášce přiložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících doku­mentů:

 • doklady o odpovídající odborné kvalifikaci (úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání - vysvědčení o maturitní zkoušce nebo di­plom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu),
 • potvrzení od zaměstnavatelů o praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
 • strukturovaný profesní životopis,
 • koncepci dalšího rozvoje Základní školy Velehrad na nejbližší 3 roky (max. 2 strany A4),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi­tele/ředitelky škol a školských zařízení (ne starší 2 měsíců).  

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 28. 7. 2017

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do 11 hod 4. 4. 2017

na adresu: Obec Velehrad, Hradišťská 231, 687 06 Velehrad. Obálku označte heslem:

„KONKURS ZŠ VELEHRAD“

 

            Velehrad, 6. 3. 2017

                                                                                              Mgr. Aleš Mergental

                                                                                               starosta obce Velehrad

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 9. 03. 2017 6:49